Pris från Föreningen Vatten

Igår fick jag New Generation-priset från Föreningen Vatten. Jag är mäkta stolt!

“Priset skall delas ut till en yngre person eller grupp av personer, verksamma i Sverige, som genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och framåtanda bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet.”

Efter prisutdelningen höll jag föredrag om hållbar hantering av översvämningar. Jag presenterade min forskning från Malmö där jag tittat på vilka mekanismer som styr var översvämningen drabbar spatialt. Dessutom pratade jag om vad som kan göras med blå-gröna lösningar för att minska risken för översvämningar. Det senare har jag studerat i Ekostaden Augustenborg där det finns ett utvecklat system för hållbar dagvattenhantering med dammar, kanaler, svackdiken och gröna tak.