Dagvattenkonferens hos Svenskt Vatten

Svenskt Vatten samlade till konferens om dagvatten i Stockholm i veckan. Konferensen samlade avloppsingenjörer och forskare från hela Sverige. Som vanligt var det bästa med konferensen alla nya, spännande personer som jag träffade. Det är otroligt intressant att höra vad folk jobbar med i olika sammanhang, speciellt de som arbetar med mest annorlunda vinklar i förhållande till en själv. På denna konferensen mötte jag till exempel en person från ett byggföretag som arbetar med hur de ska inkorporera dagvattenhantering i byggprocessen på ett bra sätt mycket intressant. Själv presenterade jag min forskning kring vilka faktorer som påverkar översvämning vid kraftiga regn, t.ex. topografi, typ av avloppssystem, närhet till ledningsnät, lokal hantering av dagvatten, osv. Jag fick många värdefulla kommentarer från både forskare och praktiker, vilket jag uppskattar mycket. Dessutom presenterade Maria, Salar och jag forskning kring dagvattensystemet Augustenborg, där min del handlade om hur Augustenborg påverkades vid extremregnet 31 augusti 2014. Även denna presentation gav upphov till många intressanta diskussioner att ta med sig hem.

Här kan du se min presentation Vilka regn orsakar översvämning och var?

Och här kan du se min, Salar och Marias presentation Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering– erfarenheter från Augustenborg i Malmö