Om / About

Detta är början på en blogg om vatten. Den skrivs av mig, Johanna Sörensen, som är civilingenjör inom miljöområdet. Jag arbetar framför allt med regnvatten i en spännvidd från översvämningar och extrema väder till hur man kan förgylla stadsbilden med vatten och grönt. Idag är jag i full gång med att doktorera på Lunds universitet, avd. för Teknisk vattenresurslära, och tidigare har jag arbetat på ett konsultföretag i Köpenhamn. Där har jag bland annat djupdykt i Köpenhamns sjöar och åar.

In English

Welcome to this blog about water. My name is Johanna Sörensen and I am a PhD student in Lund University. My focus is on storm water and urban flooding. Before I started on my PhD, I worked in a consultanty company in Copenhagen. I worked with modelling of urban storm water systems and went deep down in the lakes of Copenhagen. One of my biggest interests is how we can build better cities in the future with flexible, green solutions.

One thought on “Om / About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s