Forskning.se skriver om vår senaste rapport

Idag skrev forskning.se om vår senaste rapport: Identifiering av extrema händelser och dess översvämningskonsekvenser i tätort. Själva rapporten kan laddas hem från SVUs hemsida. Jag har bidragit med två artiklar till rapporten. Båda artiklarna är konferensartiklar och de handlar om risken för översvämningar när det både regnar mycket och havet samtidigt tränger sig på. Förrutom mina artiklar omfattar rapporten forskning som bland annat Lars Bengtsson (min doktorandhandledare), Arun Rana (vår tidigare kollega, nu disputerad och verksam på ett universitet i Portland, USA) och Karolina Berggren (disputerad från Luleå tekniska universitet) har gjort. Rapporten ger en del intressant läsning till den som intresserar sig för extrem nederbörd och hur översvämningar påverkar våra städer.

Mina artiklar

Sörensen, J., & Rana, A. (2013). Comparative Analysis of Flooding in Gothenburg, Sweden and Mumbai, India: a Review. International Conference on Flood Resilience, Experiences in Asia and Europe. Exeter.

Sörensen, J., & Bengtsson, L. (2014). Combined effects of high water level and precipitation on flooding of Gothenburg, Sweden. 13th International Conference on Urban Drainage (pp. 7–12). Sarawak, Malaysia.