400 ppm

I dessa dagar kan man läsa i tidningen att mätningarna vid Mauna Loa nu visar att vi har 400 ppm koldioxid i atmosfären. Det är skrämmande hur mycket koncentrationen stigit på få år. När jag läste till civilingenjör vid Lunds universitet (2003-2008) lärde vi oss att atmosfärens koldioxidkoncentration är 360 ppm. På bara några år har koncentrationen ökat drastiskt, vilket onekligen ger en viss respekt för människans samlade dumhet och avsaknad av framtidsperspektiv. Det är på tiden att klimatfrågan tas på allvar på alla nivåer, från varje enskild individ till stater och internationella maktcentrum. Vi måste sluta subventionera fossil förbränning och börja använda våra resurser med respekt för framtiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s